BK-ACTIVITIES: EXLIBRIS
Project Website: Norden Balkan Culture Switch
 

Kulturna politika u kontekstu Strategije kulture

četvrtak, 5. oktobar

U saradnji sa Institutom za evropske studije organizovan je okrugli sto na temu - Kulturna politika u kontekstu Strategije kulture. Cilj okruglog stola je razmatranje ponuđenog modela kulturne politike u Nacrtu Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. Koliko predložena strategija kulturnog razvoja Srbije ima reformski karakter? Da li je u funkciji podrške konceptu države kulture ili državne kulture?Deset pozvanih uučesnika izneli su svoje mišljenje o Strategiji  i kulturnoj politici Srbije.  Posle ovih uvodnih izlaganja razvila se veoma stručna diskusija. Program

-----------

Kultura festivala

Radio Bepgrad 2, avgust, 2.

Mnogi misle da ima previše festivala i da je programski nivo većine nizak... drugi se ne slažu i osnivaju ad hok festivale, bez višegodišnjih planova realizacije, jasnog umetničkog koncepta i društvene opravdanosti. Dimitrije Vujadinović, direktor fondacije Balkankulti Darka Radosavljević, istoričarka umetnosti i direktorka galerije Remont, u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano odgovaraju na pitanja: Kako letnji festivali kulture i umetnosti treba da budu osmišljeni i kakav odnos prema publici treba da neguju? Kako se festivali finansiraju i u kojoj meri su "kulturni" a u kojoj zabavni i komercijalni? Da li u određenim sredinama predstavljaju svojevrsnu oazu izvan koje se u toku godine malo toga kvalitetnog dešava? 

-----------

Otvorena je izložba i održan je okrugli sto - SRPKINJA – HEROINA VELIKOG RATA

Utorak, 13. jun 2017. godine, prostorije Matice srpske, Novi Sad

 

U okviru programa Matice srpske PRVI SVETSKI RAT I UJEDINJENJE,  otvorena je izložba i održan je okrugli sto - SRPKINJA – HEROINA VELIKOG RATA. Pozdravnu reč održao je  prof. dr Đorđe Đurić, generalni sekretar Matice srpske, o izložbi je govorio Dimitrije Vujadinović, autor.

Svoja izlaganja na radnom stolu imali su: Dragana Bukumirović, publicista; prof. dr Vladislava Gordić Petković, Filozofski fakultet, Novi Sad; prof. dr Milena Dragičević Šešić, FDU, Beograd; Dušanka Marković, viši kustos Muzeja grada Novog Sada; dr Jasmina Milanović, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, Beograd; Prvoslav Plavšić, psiholog; Danica Radović, novinarprof.  dr  Svetlana Tomin, Filozofski fakultet, Novi Sad; Vladimir Čeh, Institut za istoriju oglašavanja, Beograd. 

-----------

Srpkinja - heroina Velikog rata

Ovom izložbom želimo da osvetlimo herojsku ulogu srpske žene, seljanke i građanke, na čijim plećima su ostali porodica, kuća i imanje, popaljeno i opljačkano ognjište i briga za voljene koji su bili na frontu. Živele su u neprekidnom strahu i nemaštini.  Bez junačkog dela u karakteru i psihi ovih  žena, bez njihove mudrosti za život i umešnosti da se preživi u nemogućim ratnim uslovima i stradanjima, svi vojnički uspesi bili bi uzaludni. Veliki rat je prvi put na globalnoj pozornici čovečanstva - političkoj, ekonomskoj i porodičnoj, snažno afirmisao i dokazao vrednosti ženskog principa. Simbol toga nije žena ratnik, već žena borac za život. Virtuelna poseta izložbi

  

 

-----------

PROTIV KULTURNE DOSADE

U cilju obogaćivanja kulturnih sadržaja lokalnih sredina u Srbiji fondacija Balkankult je razvila kulturne programe meðunarodnog sadržaja koje nudi lokalnim domovima kulture, kulturnim centrima, muzejima i galerijama.

        PROGRAM          Katalog ponude       Katalog    Izlozbe

Document(s) for download:
Related Articles:

BKF - REZIDENCIJALNI CENTAR

   

BKF Rezidencijalni centar ( http://www.artistresidencyserbia.org) nalazi se u  Nacionalnom parku Fruška gora 20 kilometara od Novog Sada, velikog univerzitetskog centra i drugog  po velićini grada u Srbiji.
Izuzetan prirodni ambijent, okruženje kasno-srednjovekovnih manastira, kao i blizina Novog Sada èine ovaj Rezidenc privlaènim za sve one koji žele da u miru stvaraju ali, ujedno i da su blizu nekog urbanog centra sa razvijenim kulturnim životom.
Posebnost Rezidencaje da u njemu mogu boraviti pored umetnika, svih oblasti stvaralaštva, i profesije koje se bave humanistièkim naukama (filozofi, sociolozi, etnolozi i drugi). BKF Rezidenc raspolaže sa dva apartmana svaki velièine 40 metara kvadratnih, salom za sastanke i parkom koji se prostire na 1.800 metara kvadratnih.
U okviru parka Centra nalazi se i vinska kuća -Fuškogorje, koja nudi izbor najboljih vina iz regiona Fruške gora.

Related Articles:

BalkanKult.org : ACTIVITIES | PROJECTS | PUBLICATIONS | ABOUT US | LINKS
News : Last update: 2017-10-09 12:45:21

Copyright © 2003 BalkanKult. All Rights Reserved.


This document conforms to Web standards and separates content from presentation.
Please use a graphical browser that supports web standards to view this document's graphical presentation.