BK-ACTIVITIES: EXLIBRIS
Project Website: Norden Balkan Culture Switch
 

Спорови у култури

Sporovi u kulturi je najslišanija radio emisija Radio Beograda koja se bavi temama iz oblasti kulturne politike. Urednica je Meliha Pravdić. Tokom  2016 godine Dimitrije vujadinović uèestvovao je u nekoliko radio emisija na temu kulturne politike:

Reforme u kulturi (Dimitrije Vujadinović, Mileta Prodanović); Ustanove kulture (Mileta Tasić, Ratko Božovi, Dimitrije Vujadinović); Konkurs Miistarstva kulture (Darko Bajić, Zoran Kolunðija, Dimitrije Vujadinović); Ekonomski aspekti kulturne politike (Raško Jovanović, Jelena Kajgo, Vesna Trijić, Dimitrije Vujadinović)

-----------

Okrugli sto - Reènik tehnologije kao anti-utopija

Instituta za evropske studije petak 23. decembra 2016. godine s poèetkom u 12 èasova

Balkankult i Institut za evropske studije organizuje okrugli sto posvećen prelomnim godinama neposredno pre i posle smrti doživotnog predsednika Jugoslavije u kontekstu buðenja i gušenja novih kulturnih energija. Ova tema nije bila predmet svestranije teorijske pažnje sve do pojave zbornika Povratak iz zemlje zmajeva – Reènik tehnologije 33 godine posle koji je Institut za filozofiju i društvenu teoriju objavio 2015. godine. Oštrom politièka reakcija koja je 1982. pratila pojavu Reènika, medijski okarakterisanog kao „besprimerna provokacija“, omogućava dobro èitanje „duha vremena“ i inicijalnog tranzicionog narativa. 

-----------

Privati muzeji

Tema privatn muzeji u Srbiji serijom predavanja održanih na Kolarèevom univerzitetu u Beogradu ponovo je došla u fokus struène javnosti. Više informacija o radu na projektu na stranici projekti (projects).

-----------

LIèni stav - zapisi o kulturnoj politici

Fenomeni i dogaðaji u kulturnoj politici i širem društvenom kontekstu kulturne produkcije usložnjavaju se i ubrzavaju poslednjih pet godina.  To je, svakako, bio i osnovni  motiv da uèestalije objavljujem tekstove.  Izbor  novinskih komentara koji su objavljeni u tom periodu èini i pretežnu sadržinu ove publikacije.  Složeni  u publikaciju , bez naknadnih izmena i hronološki razvrstani, kao celina dobijaju dodatni znaèaj. (autor Dimitrije Vujadinović)

Tekst knjige može se pogledati na stranici publications!

-----------

RUDNICI KULTURE

Monografija Rudnici kulture publikovana je krajem maja. Publikacija je rezultat dvogodišnjeg regionalnog projekta. Urednik monografije je Dimitrije Vujadinović. Vise ...

-----------

INDUSTRIJSKO NASLEÐE U FUNKCIJI STVARANJA NOVIH KREATIVNIH PROSTORA I ODRŽIVOG KULTURNO/EKONOMSKOG RAZVOJA

Tematika industrijskog nasleða predstavlja multidisciplinarnu oblast istraživanja i prakse, koja iz godine u godinu, u svetu i Srbiji, dobija sve veći znaèaj. Na podruèju cele Srbije nalaze se ostaci starih rudnika, fabrika, mlinova, kanala, prevodnica, železnièkih objekata, magacina i radnièkih kolonija, koji govore o radnim mestima i životu srpskog, kao i drugih naroda koji su obitavali na ovim prostorima. Poseban znaèaj industrijskog nasleða u Srbiji, ogleda se u èinjenici da ono predstavlja deo šire evropske baštine i sećanja, jer su objekte u najvećem broju sluèajeva gradili inženjeri iz razlièitih evropskih zemalja, koji su krajem 19. i poèetkom 20. veka dolazili u Srbiju, gde su doprinosili razvoju novog društva

Dimitrije Vujadinović, Jelena Mitić: Vrdnik - zvuci mesta/senke prošlosti i svetla budućnosti

 

-----------

PROTIV KULTURNE DOSADE

U cilju obogaćivanja kulturnih sadržaja lokalnih sredina u Srbiji fondacija Balkankult je razvila kulturne programe meðunarodnog sadržaja koje nudi lokalnim domovima kulture, kulturnim centrima, muzejima i galerijama.

        PROGRAM          Katalog ponude       Katalog    Izlozbe

-----------

BKF - REZIDENCIJALNI CENTAR

   

BKF Rezidencijalni centar ( http://www.artistresidencyserbia.org) nalazi se u  Nacionalnom parku Fruška gora 20 kilometara od Novog Sada, velikog univerzitetskog centra i drugog  po velićini grada u Srbiji.
Izuzetan prirodni ambijent, okruženje kasno-srednjovekovnih manastira, kao i blizina Novog Sada èine ovaj Rezidenc privlaènim za sve one koji žele da u miru stvaraju ali, ujedno i da su blizu nekog urbanog centra sa razvijenim kulturnim životom.
Posebnost Rezidencaje da u njemu mogu boraviti pored umetnika, svih oblasti stvaralaštva, i profesije koje se bave humanistièkim naukama (filozofi, sociolozi, etnolozi i drugi). BKF Rezidenc raspolaže sa dva apartmana svaki velièine 40 metara kvadratnih, salom za sastanke i parkom koji se prostire na 1.800 metara kvadratnih.
U okviru parka Centra nalazi se i vinska kuća -Fuškogorje, koja nudi izbor najboljih vina iz regiona Fruške gora.

Related Articles:

BalkanKult.org : ACTIVITIES | PROJECTS | PUBLICATIONS | ABOUT US | LINKS
News : Last update: 2017-01-27 09:38:23

Copyright © 2003 BalkanKult. All Rights Reserved.


This document conforms to Web standards and separates content from presentation.
Please use a graphical browser that supports web standards to view this document's graphical presentation.