BALKAN
CULTURAL
CO-OPERATION

PROJECTS

ē

RAZVOJ PRIVATNIH KOLEKCIJA/MUZEJA U SRBIJI - OSNOVA ZA MALI / PORODICNI POSAO I RAZVOJ LOKALNIH EKONOMSKIH RESURSA

Novi projekat
[more...]

RUDNICI KULTURE

Program meĆ°unarodne, multilateralne kulturne suradnje

Održan prvi sastanak istraživaĆØkog tima - Labin 08/09. mart 2013.
[more...]

OƈUVANJE FOLKLORNOG NASLEƐE I KULTURNA POLITIKA SRBIJE

Cilj  projekta je da se napravi jedno sveobuhvatno istraživanje koje bi dalo dobar presek ukup…
[more...]

SVET VLAHA - IZGUBLJENI U EVROPI

Cilj projekta je da se Å”iroj publici predstavi tradicionalni i savremeni život kao i kultura centr…
[more...]

Poziv za kolekcionare u Vojvodini da se uključe u istraživanje

Ovom prilikom želeli bismo da Vas pozovemo da se uključite u projekat Balkankult fondacije p…
[more...]

Razvoj privatnih kolekcija/muzeja u Vojvodini - REFERENCIJALNA BAZA PODATAKA

-opis projekta-

Brojnost i raznovrsnost privatnih kolekcija u Vojvodini odlikuju se konceptualnom različitoÅ”&#…
[more...]

Prezentacija projekta - Protiv kulturne dosade

  PROGRAM U cilju obogaćivanja kulturnih sadržaja lokalnih sredina u Srbiji fondacija Balka…
[more...]

Okrugli sto, decembar 2009. - Razvoj privatnih kolekcija/muzeja u Vojvodini

Razvoj privatnih kolekcija u Vojvodini - osnova za mali i porodični posao

  U izuzetno živoj i konstruktivoj atmosferi razgovarano je o mnogim bitnim aspektima razvo…
[more...]

Pilot istrazivanje - Razvoj privatnih kolekcija-muzeja u Vojvodini

                  U toku novembra 2009. god.…
[more...]

Mobiliti fond

Fond je nastao iz neposredne druÅ”tvene potrebe za pospeÅ”ivanjem mobilnosti umetnika i prakticar…
[more...]

Programi i sheme za podrÅ”ku mobilnosti umetnika i kulturnih praktičara u Evropi

Mobility Matters
[more...]

Balkankult Fondacija koordinitor Regionalnog programa Saveta Evrope za kulturno i prirodno nasleđe jugoistočne Evrope za Srbiju

Zaključenjem sporazuma o tehničkoj saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije Balkankult fondacija je krajem 2007.godine postala zvanični saradnik na Regionalnom programu za kulturno i prirodno nasleđe jugoistočne Evrope
[more...]

Regionalni program obnove integrativne i kultune baŔtine - Ljubljanski proces

Projekat - Rehabilitacija srpskog nasleđa

Od 2007. godine, Balkankult fondacija, uz podrÅ”ku Ministarstva kulture Republike Srbije je zvan&#…
[more...]

  •  

RAZVOJ PRIVATNIH KOLEKCIJA/MUZEJA U SRBIJI

Instruktivni seminar u Beogradu, novembar 

  

Instruktivni seminar u Sremskim Karlovcima, oktobar.

Izlaganje profesora D. Bulatovica Poseta Muzeju sibica Poseta Muzeju pcelarstva

RAZVOJ PRIVATNIH KOLEKCIJA/MUZEJA U SRBIJI

Instruktivni seminar u Somboru, 18. oktobar

 
Related Articles:
BalkanKult.org : ACTIVITIES | PROJECTS | PUBLICATIONS | ABOUT US | LINKS
News : Last update: 2017-04-07 10:06:42

Copyright © 2003 BalkanKult. All Rights Reserved.


This document conforms to Web standards and separates content from presentation.
Please use a graphical browser that supports web standards to view this document's graphical presentation.