BALKAN
CULTURAL
CO-OPERATION

PROJECTS

ē

Prezentacija projekta - Protiv kulturne dosade

 

PROGRAM

U cilju obogaćivanja kulturnih sadržaja lokalnih sredina u Srbiji fondacija Balkankult je razvila kulturne programe meĆ°unarodnog sadržaja koje nudi lokalnim domovima kulture, kulturnim centrima, muzejima i galerijama.Bogatiji i raznovrsniji kulturni život lokalnih zajednica predstavljanjem umetniĆØkih sadržaja nastalih u drugim prostorima preduslov je kvalitetnog života graĆ°ana tih sredina. U suprotnom, nestankom atraktivnosti za stalni boravak lokalne sredine izgubiće mladost i intelektualni kapital. Posledice se direktno manifestuju u privrednim, obrazovnim i socijalnim potencijalima tih sredina.

Izdvajamo najveće projekte koji su ostvarili najveći uticaj na reginalnu saradnju: Nordijsko-balkanska kulturna saradnja, (od 2003. do 2006. god.), Nordijska panorama - filmski festival (od 2005, svake godine), Dani Laponije u Srbiji (2005.), Dani islandske kulture u Srbiji (2005. god.), Dani kulture Srbije na Islandu (2006.), Dani kulture Irske u Beogradu (2008.), Dani kulture Islanda (2009.), AntiĆØko nasleĆ°e Vojvodine ā€“ kulturni kontinuitet, Monfalkone, Italija (2009.). U ponudi se nalazi i niz programa koji ilusturju kulturnu ponudu i saradnju sa umetnicima iz Meksika, NemaĆØke, Rusije, Finske, Holandije, Å vajcarske, Egipta, Amerike i zemalja Balkanskog regiona.

PonuĆ°eni programi imaju izuzetno visok umetniĆØki nivo i predstavljaju rezultat meĆ°uregionalne i meĆ°unarodne saradnje Balkankulta sa partnerima iz inostranstva. Nastali kao rezultat razmene ideja, kreativnosti i dobre volje - umetnika, kulturnih praktiĆØara i pojedinaca sa vizijom u kojoj se podržava lepota življenja.

Prikazivanjem aktuelnih sadržaja savremenih renomiranih autora, na konkretan naĆØin se doprinosi decentralizacije kuture i pristupaĆØnosti kvalitetnih kulturnih programa ā€“ poÅ”tovaocima kulture u manjim sredinama. Programi su posebno atraktivni za mlaĆ°u populaciju, a za lokalnu sredinu ovo je jedinstveno povoljna prilika da se ukljuĆØe u meĆ°unarodnu kulturnu saradnju i obogate kulturni život u svojoj sredini. Svi programi su praćeni Å”tampanim promotivnim materijalima u vidu plataka, kataloga, flajera itd. Lista programa se stalno dopunjava.

 

Published: 2010-02-02
  Updated: 2013-03-29

Document(s) for download:
  •  
BalkanKult.org : ACTIVITIES | PROJECTS | PUBLICATIONS | ABOUT US | LINKS
News : Last update: 2013-03-29 14:30:17

Copyright © 2003 BalkanKult. All Rights Reserved.


This document conforms to Web standards and separates content from presentation.
Please use a graphical browser that supports web standards to view this document's graphical presentation.