BALKAN
CULTURAL
CO-OPERATION

ABOUT US

š

O Balkankult fondaciji

Glavne aktivnosti Balkankult fondacije su unapreðivanje regionalne i meðuregionalne kulturne saradnje i u tom kontekstu, podrška kulturnom diverzitetu, mobilnosti ljudi, ideja i dela, kao i razvoj kreativnih potencijala regiona.
 
ÔÇó  BalkanKult fondacija nastavlja rad regionalne asocijacije BalkanKult, osnovane u decembru 1999, kada su se umetnici, poslenici u medijima, kreatori politike, istra┼żiva├Ęi i predstavnici nevladinih organizacija sastali da bi podr┼żali kulturnu saradnju u okviru i van granica jugoisto├Ęne Evrope. Konferencija je okupila 70 u├Ęesnika iz 17 evropskih dr┼żava koji su se zalo┼żili za nastajanje ove zna├Ęajne asocijacije za kulturnu saradnju.
 
ÔÇó  Glavne aktivnosti Fondacije jesu:
 
 ÔÇô mobilnosti umetnika i kulturnih prakti├Ęara, ideja i dela
 ÔÇô razvoj kreativnih potencijala Srbije i regiona
 ÔÇô podr┼íka kulturnom diverzitetu
 ÔÇô razvoj kreativnih industrija,
 ÔÇô unapre├░enje me├░unarodne kulturne saradnje
 ÔÇô decentralizacija kulturne produkcije i distribucije
 ÔÇô saradnja sa socijalno odgovornim korporacijama

Published: 2009-11-19
  Updated: 2012-12-14

Document(s) for download:

Godišnji izveštaji

  2008 - 2007 - 2006

2015.

Published: 2007-01-12
  Updated: 2017-09-24

Document(s) for download:

.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2010.

Published: 2006-01-09
  Updated: 2011-01-09

 
BalkanKult.org : ACTIVITIES | PROJECTS | PUBLICATIONS | ABOUT US | LINKS
News : Last update: 2018-09-28 15:38:10

Copyright © 2003 BalkanKult. All Rights Reserved.


This document conforms to Web standards and separates content from presentation.
Please use a graphical browser that supports web standards to view this document's graphical presentation.