BALKAN
CULTURAL
CO-OPERATION

ARCHIVE

ç

Poziv vlasnicima privatnih kolekcija/zbirki u Vojvodini da se ukljuce u projekat - Referencijalne baze podataka

U okviru projekta - Razvoj privatnih kolekcija/muzeja u Vojvodini

Kroz projekat Razvoj privatnih kolekcija/muzeja u Vojvodini, u pripremi je faza projekta  Referencijalne baze podataka, koja bi obuhvatila prikupljanje osnovnih podataka o kolekcijama u Vojvodini. Baza bi sadržala sledeće podatke: adresa, tip kolekcije, broj predmeta, stepen očuvanosti, obrađenost (valorizacija), deskripciju i konceptualnost zbirke, kao i druge referencijalne podatke. Baza bi sadržala i podatke koji govore u prilog značaja zbirke koji ona ima u lokalnoj sredini, odnosno njenog kulturološkog, turističkog i edukativnog značaja.

 

U tom kontekstu, molimo kolekcionare u Vojvodini da nas kontaktiraju i pruže podršku organizaciji našeg plana i predstojećem prikupljanju podataka o kolekcijama/zbirkama u Vojvodini.

Verujemo da postoji realna potreba za realizacijom ovog projekta u cilju poboljšanja - ne samo polozaja kolekcionara, vec i doprinosa lokalnim zajednicama, turističkoj mapi Vojvodine i promociji vrednosti kulturnog nasleđa.

 

Možete nas kontaktirati  putem tel/faks 021/553-830 ili poštom na adresi Balkankult Fondacija, Đorđa Jovanovića 9, 21000 Novi Sad. Naš e-mail je projects@balkankult.org.  

Published: 2010-03-04
  Updated: 2010-03-12

Return to...
BalkanKult.org : ACTIVITIES | PROJECTS | PUBLICATIONS | ABOUT US | LINKS
News : Last update: 2011-10-28 12:50:23

Copyright © 2003 BalkanKult. All Rights Reserved.


This document conforms to Web standards and separates content from presentation.
Please use a graphical browser that supports web standards to view this document's graphical presentation.