BALKAN
CULTURAL
CO-OPERATION

NEWS

Nova knjiga - LIČNI STAV, Zapisi o kulturnoj politici

Reč  autora

Nije retko da se u javnosti  postavi pitanje – ko je to intelektualac? Šta to uopšte znači? Mnogo je odgovora na ovo pitanje, nekada i sasvim suprotnih. Ja se pridružujem svima onima koji u intelektualcu prepoznaju kritičkog (humanističkog) mislioca,  koji stiče znanje i iskustvo i  koji ima dovoljno smelosti da svoje mišljenje iznese javno. Znači, nije važno koje je profesije osoba, već način na koji razmišlja i promišlja sebe i društvene fenomene. I svakako, živi  u skladu sa svojim zalaganjem.  

Upravo takav stav  je i mene rukovodio da u poslednjih petnaestak godina, s vremena na vreme, u zavisnosti od konkretnih povoda, objavljujem  u štampanim medijima komentare o kulturnoj politici u Srbiji. Moja tema je makro kulturna politika – definisanje ciljeva, prioriteta, instrumenata i vremenskih rokova.  Potpuno sam svestan da to nije tema koja može da fascinira širu javnost. Međutim, bez jasne kulturne politike i moralnih normi kulturnog obrazca  - nema kulture, a bez kulture za čoveka nema života.

Izbor objavljenih tekstova od 2001. do 2005. godine publikovan je ranije u knjizi pod nazivom – „Deveti milenijumski cilj“.

Od 2005. do 2010. i dalje sam objavljivao  tekstove, ali, realno,  malo toga se promenilo u kulturnom životu u Srbiji, izuzev donošenja Zakona o kulturi.  To je i razlog zašto je u ovoj publikaciji izabrano samo nekoliko tekstova iz toga perioda.

Fenomeni i događaji u kulturnoj politici i širem društvenom kontekstu kulturne produkcije usložnjavaju se i ubrzavaju poslednjih pet godina.  To je, svakako, bio i osnovni  motiv da učestalije objavljujem tekstove.  Izbor  novinskih komentara koji su objavljeni u tom periodu čini i pretežnu sadržinu ove publikacije.  Složeni  u publikaciju , bez naknadnih izmena i hronološki razvrstani, kao celina dobijaju dodatni značaj. To mi se čini kao ona narodna priča u kojoj otac podučava sinove o značaju jedinstva dajući im da slome jedan prut, a zatim  snop svezanih pruteva.

                Svakako,  prilikom pisanja  novinskih komentara  imao sam u vidu ciljnu grupu koja čita takve tekstove.  Nisu to „stručni“ radovi, koji  za sve one koji se usko ne bave kulturnom politikom mogu biti i malo dosadni, njih sam objavljivao u nekim drugim domaćim i stranim publikacijama.

Izabrani tekstovi nastali su kao moja reakcija na konkretan, tada aktuelni fenomen ili događaj.  To, ujedno, znači da su različiti po sadržaju, obimu i dubini zadiranja u problematiku. Neke od navedenih ličnosti u međuvremenu su izgubile javnu funkciju na kojoj su bile, ali suština fenomena je i dalje aktuelna. U nekoliko objavljenih komentara ima i ponavljanja određenih stavova.  Verujem da se isčitavanjem ovih tekstova jasno može zaključiti  moj odnos prema događanjima u  kulturnoj politici u Srbiji, odnosno koji kulturni obrazac podržavam i za koju kulturnu politiku se zalažem, kao i kojim instrumentima se do takvog modela može stići.

Sećam se američkog filma koji nosi naziv – „Šta si radio u ratu tata“? Moguće je da će jednoga dana i mene moj sin (i njegova generacija) pitati  - šta si to radio i za šta si se zalagao u teškom vremenu odluka za budućnost srpskog (i ne samo srpskog)  društva?  Nadam se da će im ova knjiga pružiti, makar delimičan, odgovor.

Nažalost, kvalitetni tekstovi o kulturnoj politici, koja je temelj kulturnog života savremenog društva, izuzetno su retki u našim medijima.  Zato želim da se zahvalim urednicima rubrika dnevnih novina i nedeljnika koji su moje tekstove smatrali dovoljno dobrim da ih objave. Posebno se zahvaljujem zameniku glavnog i odgovornog urednika lista „Danas“, gospodinu  Zdravku Huberu, koji je poslednjih godina objavio većinu tekstova sadržanih u ovoj publikaciji.

Dimitrije Vujadinović

Published: 2015-05-24

Related articles:
BalkanKult.org : ACTIVITIES | PROJECTS | PUBLICATIONS | ABOUT US | LINKS
News : Last update: 2015-05-24 14:59:44

Copyright © 2003 BalkanKult. All Rights Reserved.


This document conforms to Web standards and separates content from presentation.
Please use a graphical browser that supports web standards to view this document's graphical presentation.