BALKAN
CULTURAL
CO-OPERATION

ARCHIVE

ç

Poseta direktora rudnika iz Srbije Idriji, Labinu i Trbovlju

Predstavnici rudnika koji uèestvuju u regionalnom projektu Rudnici kulture, kao i saradnici na projektu, boravili su od 15. do 18 juna u poseti Idriji, Labinu i Trbovlju. Prilikom boravka upoznali su se sa industrijskom baÅ¡tinom svojih domaćina, razgovarali sa direktorima rudnika i gradonaèelnicima gradova Idrije   i Labina. Domaćini boravka bil su Bojan Režun, dožupan Idrije, Dean Zahtila, direktor LabinArta i Bojan Jelen, direktor Rudnika Trbovlje.

Uèesnici putovanja: NebojÅ¡a Marjanović, predsednik OpÅ¡tine Boljevac; Nenad Ostraèanin, opÅ¡tina RaÅ¡ka; Drago Milinković, direktor sektora BZR JP PEU; Dejan Radulović, PR JP PEU; Miroslav Nikolić , kustos Muzeja Senjski Rudnik; Blagoje Bailović, tehnièki direktor RMU”Rembas“; Dejan Æirić, direktor RA ”VrÅ¡ka Èuka”; VukaÅ¡in Vujović, rukovodilac investicija u RMU ”Soko”; Stojan Jocić, tehnièki direktor Aleksinaèkog Rudnika; Slobodan Mitić,  direktor RMU ”Bogovina”; Goran Milosavljević, direktor RL ”Lubnica”; Gojko Radeka, rukovodilac službe BZR u  RMU ”Štavalj”; Vladan Cvetković, tehnièki direktor  Ibarskih rudnika; Srðan Pavković, upravnik jame RMU”Jasenovac”; Manuela Graf, menadžer Klastera kulture, Danica Radović, menadžer projekta i Dimitrije Vujadinović, koordinator projekta za Srbiju.

Obilazak kulturne baÅ¡tine gde je rudarstvo prikazano u funkciji turizma svakako predstavlja  jedno veliko zadovoljstvo za sve nas. Lokalna samouprava u Idriji je prepoznala znaèaj rudarstva koje je  500 godina na tim prostorima bilo glavna  delatnost  i na ovaj naèin se zahvalila generacijama koje su radile u ovom rudniku.

Takoðe, grad Labin i opÅ¡tinska uprava polazeći od èinjenice da je turizam na ovim prostorima veoma  razvijen – uvideli su da treba sadržaje dopuniti neèim Å¡to će obogatiti turistièku ponudu. MiÅ¡ljenja sam da je sam projekat atraktivan i da će svakako zainteresovati turiste koji na ove prostore dolaze pre svega zbog mora.

U Trbovlju smo videli neÅ¡to Å¡to u narednom periodu oèekuje i rudnike u Srbiji. Zanimljiv je naèin na koji se pristupa realizaciji projekta zatvaranja rudnika i reÅ¡avanja socijalnog statusa zaposlenih. Oni svojim primerom  pokazuju kako se disciplinovano treba ponaÅ¡ati u ovakvoj situaciji.

 Pozdravljam Vas rudarskim  SREÆNO!

Drago Milinković, direktor sektora BZR JPPEU

 

Published: 2014-06-23
  Updated: 2014-07-10

BalkanKult.org : ACTIVITIES | PROJECTS | PUBLICATIONS | ABOUT US | LINKS
News : Last update: 2017-10-09 13:43:24

Copyright © 2003 BalkanKult. All Rights Reserved.


This document conforms to Web standards and separates content from presentation.
Please use a graphical browser that supports web standards to view this document's graphical presentation.