BALKAN
CULTURAL
CO-OPERATION

ARCHIVE

š

Integralna rehabilitacija nasle├░a

Zaje├Žar, 25. novembar

Narodni muzej u Zaje├Ęaru u koordinaciji sa Ministarstvom kulture, inormisanja i informacionog dru┼ítva organizova je 25. novembra savetovanje ÔÇô Integralna rehabilitacija nasle├░a.  Ispred projekta Balkankulta savetovanju su prisustvoli Dimitrije Vujadinovi─ç, istra┼żiva├Ę na projektu i saradnik Aleksandar Pedovi─ç, dizajner i dugogodi┼ínji predsednik Udru┼żenja primenjenih umetnika Vojvodine. Ve─çina prisutnih na savetovanju bili su etnolozi zaposleni u muzejima. Referati, kao i diskusije uglavnom  se svodila na popis nematerijlanog kulturnog nasle├░a (Uneskov program NKN), ali bez jasne i unapred definisane metodologije selekcije, odnoso ciljeva, prioriteta i instrumenata kojima bi se podr┼żala rehabilitacija nasle├░a.  Mo┼że se zaklju├Ęiti da prisutni etnolozi fenomenu NKN (narode kulture) pristupaju ÔÇ×antikvarnoÔÇť i uglavnom formalno, odnosno da celokupnu problematiku stavljaju u okvir pasivne muzeolo┼íke za┼ítite. Niko od prisutnih etnologa, kao i predstavnik Ministarstva,  nematerijalno kulturno nasle├░e (narodnu kulturu) nije posmatrao u kontekstu dru┼ítvenog razvoja, savremene kulturne politike, umetni├Ęke produkcije, razvoja kreativnog sektora.  Savetovanje je pokazalo da program integralne rehabilitacije nasle├░a, kako je glasila tema skupa, prevazilazi mogu─çnosti jedne struke, posebno muzejskih etnologa, koji nisu razvili intenzivne kontakte sa savremenom kulturnom produkcijom, niti imaju dovoljno znanja o mestu i stvarnim mogu─çnostima narodne kulture u kontekstu kulturnih politika, odnosno privatnih poslovnih inicijativa.

 

Published: 2011-12-01

BalkanKult.org : ACTIVITIES | PROJECTS | PUBLICATIONS | ABOUT US | LINKS
News : Last update: 2014-05-14 11:42:43

Copyright © 2003 BalkanKult. All Rights Reserved.


This document conforms to Web standards and separates content from presentation.
Please use a graphical browser that supports web standards to view this document's graphical presentation.